KÖRBARA BRUNNAR

Det finns olika typer av körbara lock. Hållfasthetsklass 40t.

Grundinformation

  • valfri brunnskopp / standard eller special byggd
  • utloppsrör enl beställning