insticksbrunn MED FULLFLÖDE (UV)

Med rätt typ av saneringsbrunn hålls fullflödessystemets uppmätta flödesmängd på den ursprungliga nivån. Användning av insticksbrunnar är ett mycket billigare alternativ till att byta ut brunnarna, om taket annars är i gott skick.

Grundinformation

  • takbrunn med fullflödeselement
  • utloppsrör
  • gummitätning (Ø46- 48mm el Ø50- 53mm)

Produktnummer/modell/material

  • 3383260 / UV-2102-42T / Rfr syrafast
  • 3383261 / UV-2103-42T / enskiktstäckning
  • UV-2101-42T / Cu