UVJ - Systems

UV-umpivirtausjärjestelmä eroaa tavanomaisista sadeveden poistojärjestelmistä siinä, että umpivirtausjärjestelmässä putkistot ovat täynnä vettä mitoitetulla vesimäärällä. Yhtenäinen vesipilari alkaa UV-kattokaivosta ja jatkuu ulospuhalluspisteeseen saakka. Tämä saavutetaan UV-kattokaivolla, jossa on umpivirtaussihti, sekä järjestelmään kuuluvalla mitoitusohjeella. UV-umpivirtausjärjestelmän edut koostuvat näistä seikoista: pienemmät putkikoot, suuremmat virtausnopeudet (1-6m/s) sekä mahdollisuus vetää kokoojaputket vaakasuoraan kattorakenteiden alla. Pienillä sademäärillä UV-umpivirtausjärjestelmä toimii kuten tavanomaiset järjestelmät. 
Pienin suositeltava putkikoko on 50 mm.

Yleistä  EDUT: - kustannussäästöt - pienemmät putkistot - itsepuhdistuva toiminta

Ilmaa ei pääse virtaamaan putkistoihin, koska UV-elementti estää pyörteiden syntymisen kaivokupissa.

Normaali mitoitussademäärä on 0,015 l/s/m².

Kokonaisvirtaama l/s = 0,015 x m².

UVJ-umpivirtauskaivojen maksimivirtaamat ovat:

Valmistamme kattokaivoja sekä ulosheittäjiä sekä niihin kuuluvat lisävarusteet. Valmistamme tuotteet haponkestävästä teräksestä sekä kuparista. Valikoimaamme kuuluvat kaikki vakiokaivotyypit sekä valmistamme yhdessä asiakkaan kanssa räätälöityjä erikoiskaivoja.

Tuotteet

Referenssit

Yhteistyökumppanit

INFO

INFO

INFO

Tuotteitamme on käytetty monessa kohteessa sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa. Täältä löydät muutamia esimerkkejä kohteista.

Toimimme yhdessä kansallisten ja kansainvälisten laaduntarkkailu- ja sertifiointilaitosten kanssa. Tuotteidemme jakelua Ruotsissa hoitaa paikallinen jakelija.